Home Recomandăm Contractul la distanță nu se încheie prin acord verbal

Contractul la distanță nu se încheie prin acord verbal

0

Ești în discuții cu furnizor pentru încheierea unui contract? Trebuie să știi un lucru: contractul la distanță nu se încheie prin acord verbal la telefon.

Să spunem că ți-a fost prezentată o ofertă pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune. Și, ai acceptat-o în cadrul unei convorbiri telefonice. Mai departe, ai de parcurs încă doi pași importanți pentru încheierea unui contract pentru servicii de comunicații electronice.

Prima dată, trebuie să primești de la furnizor pe un suport durabil (scrisoare prin poștă, e-mail sau fax, etc.), oferta prezentată și agreată în cadrul convorbirii telefonice.

Apoi, cel mai important aspect, trebuie să semnezi oferta sau să-ți exprimi acordul în scris, pe un suport durabil. Contractul este considerat încheiat abia după acest moment.

În plus, ai dreptul să te retragi din contractul la distanță în termen de 14 zile de la data exprimării acordului în scris sau data primirii produselor. Asta fără a invoca vreun motiv.

Contractul la distanță

Contractul la distanță se încheie între un furnizor de comunicații electronice și un utilizator, în cadrul unui sistem organizat de vânzări sau de prestare de servicii. Asta fără prezența fizică simultană a celor două părți. Cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanţă (de exemplu, telefon, scrisoare, e-mail, aplicaţii online etc.).

Drepturile utilizatorilor în cazul

Dacă închei un contract la distanță ca urmare a prezentării unei oferte în cadrul unei convorbiri telefonice, trebuie să știi:

– oferta și informațiile minime despre cele discutate la telefon trebuie să ajungă la tine în formă scrisă. Asta pe un suport durabil, înainte de încheierea unui contract;

– ești angajat în contract doar după ce ai semnat oferta și ți-ai dat consimțământul scris pentru oferă. Desigur, pe un suport durabil.

– ai dreptul să te retragi dintr-un contract. Fără nicio justificare. Termenul este de cel mult 14 zile de la exprimarea consimțământului în scris sau data primirii produselor.

Contractul la distanță – Obligațiile furnizorilor

Informațiile de bază pe care furnizorul trebuie să pună la dispoziția utilizatorului:

– caracteristicile esențiale ale serviciilor/echipamentelor oferite;

– tarifele și modalitatea de calcul al acestora, beneficiile, opțiunile și extraopțiunile incluse;

– perioada contractuală minimă;

– dreptul de retragere din contract și condițiile în care utilizatorul își poate exercita acest drept;

– modalitățile de plată, livrare, data până la care se angajează să livreze echipamentele.

Furnizorul trebuie să îi comunice utilizatorului informațiile minime precontractuale într-un mod adecvat mijlocului de comunicare respectiv.

Momentul închierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării de către furnizor, pe un suport durabil, a acceptării comenzii transmise de consumator.

ANCOM și ANPC au elaborat un ghid care prin care este prezentată modalitatea de interpretare a legislației naționale referitoare la încheierea contractelor la distanță. Respectiv în afara spațiilor comerciale. Totul pentru a veni în sprijinul furnizorilor de servicii de comunicații electronice, dar și al utilizatorilor acestor servicii.

Informațiile specifice despre încheierea contractelor la distanţă pentru fiecare tip de serviciu – telefonie, internet, televiziune – sunt disponibile în InfoCentrul ANCOM.

Din totalul de 3.611 de reclamații ale utilizatorilor primite și soluționate de către ANCOM anul trecut, 9% au vizat încheierea contractelor la distanță.

Ce, cum și unde reclami?

Ești consumator? Ai încheiat un contract la distanță? Furnizorul nu ți-a respectat drepturile în cadrul procesului de încheiere a contractului? Poți sesiza ANCOM sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Ești utilizator final persoană juridică? i încheiat un contract la distanță și furnizorul nu ți-a respectat drepturile în cadrul procesului de încheiere a contractului? Poți sesiza ANCOM.

Abonează-te la YouTube Noobz

Foto William Iven pe Unsplash

No comments

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

Exit mobile version