More

  Termeni și condiții de utilizare (Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal)

  Noobz.ro cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.noobz.ro, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.

  Această politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.noobz.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă, etc. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Politica de utilizare Cookie,  Politica de Confidențialitate, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.noobz.ro.

  Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor), Noobz.ro administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului nostru și achiziționării serviciilor Noobz.ro.

  Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Politica de utilizare Cookie,  Politica de Confidențialitate și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres si neechivoc faptul ca acceptati ca datele cu caracter personal ce va privesc sa fie prelucrate de Noobz.ro.

  Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

  Noobz.ro colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

  1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.noobz.ro.

  2. Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.noobz.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică.

  3. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Noobz.ro, transmiterea de newslettere (buletine informative).

  4. Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.noobz.ro,  îmbunătățirea calității serviciilor prin activitatea desfășurată în cadrul Noobz.ro.

  5. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

  Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

  Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

  Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.noobz.ro – nume, prenume, telefon, adresa e-mail, firma/loc munca, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul www.noobz.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 

  Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în website.

  Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, pe website-ul www.noobz.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață, statistică: – nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, dupa caz.

  Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Noobz.ro, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume și prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca.

  Pentru activități de comunicare/feedback, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de Noobz.ro, îmbunătățirea calității serviciilor prestate: – nume, prenume, telefon, e-mail, firma/loc munca, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, Noobz.ro prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, doar pentru situațiile în care exista concursuri cu premii.

  În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

  Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Noobz.ro să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Noobz.ro de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

  Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

  În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Noobz.ro poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

  1. partenerilor contractuali ai Noobz.ro (cum este cazul companiilor cu care Noobz.ro se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare).

  2. furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Noobz.ro în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

  Datele înregistrate de Noobz.ro nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor firmei

  Prin citirea prezenței Politici, ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

  - de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;

  - de acces la datele dvs. cu caracter personal si posibilitatea de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001;

  - de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;

  - de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

  - de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii, în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;

  Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Noobz.ro la adresa redactie@noobz.ro ori prin accesarea formularului de contact din site-ul publicației www.noobz.ro.

  - de a formula o plangere la ANSPDCP;

  - de a vă adresa justiției în cazul în care apreciati ca ar exista încălcări ale legislației în materie.

  Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către Noobz.ro (prin accesarea formularului de contact din site-ul publicației sau la de e-mail: redactie@noobz.ro, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi înaintată către persoanele competente din Noobz.ro; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

  Prevederi speciale legate de minori 

  Noobz.ro nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

  Noobz.ro nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

  Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul Noobz.ro ori participarea la concursuri sau campanii ale firmei, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

  Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot beneficia de acțiunile publicației www.noobz.ro și primi comunicații de la Noobz.ro numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

  De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

  Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere aspectele precizate mai sus.

  Durata prelucrării datelor

  Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 din RGPD. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului formular cerere, durata prelucrării datelor este de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, Noobz.ro poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

  Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare/studii de piață.

  Alte informații

  Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

  La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate pot fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

  Pentru înregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, Noobz.ro nu își asumă nicio responsabilitate.